Kwaliteit

Goede en professionele zorg- en dienstverlening vinden we vanzelfsprekend bij LuciVer. Dat betekent echter niet dat het vanzelfsprekend is. Aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening – of het nu gaat om persoonlijke verzorging, het begeleiden van activiteiten of het bieden van ondersteuning – besteden we veel aandacht. Medezeggenschap is hierbij van wezenlijk belang.

Op Zorgkaart Nederland scoren we over heel 2023 een 8,2 voor onze Verpleeghuiszorg en een 8,8 voor onze Thuiszorg

Kernwaarden

Kernwaarden zijn uitgangspunten die kort omschrijven waar LuciVer voor staat. Ze vormen de basis van waaruit we werken.

PassieMet overtuiging doen waar we in geloven. 

AandachtOprechte belangstelling voor wie de ander is.

VertrouwenHet zien van de mogelijkheden van de ander en tegelijkertijd uitstralen dat die ander op ons kan rekenen.

InspiratieDe positieve bron die ons in beweging brengt; onze bezieling.

ProfessionaliteitSteeds bewust zijn van wat we doen, weten waar onze grenzen liggen en binnen deze grenzen actuele kennis, technieken, middelen en vaardigheden inzetten; ons vakmanschap.

HKZ-certificaat

logo HKZ
LuciVer is in het bezit van een HKZ-certificaat dat jaarlijks middels een uitvoerige audit opnieuw bekrachtigd wordt. Lees verder…

Medezeggenschap

LuciVer vindt medezeggenschap van cliënten en medewerkers belangrijk. Cliënten en medewerkers krijgen dan ook de mogelijkheid om mee te denken en worden betrokken bij belangrijke beslissingen. Lees verder …

Wet Zorg en Dwang

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet Zorg en Dwang (WZD) van kracht. Lees verder …

Kwaliteitsjaarplannen

U kunt meer lezen over de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening in onze kwaliteitsjaarplannen, op deze pagina.

Gaat het niet zoals u wenst?

Ook binnen LuciVer gaan soms dingen niet zoals gewenst. In dat geval horen wij dat graag. We gaan samen met u en/of uw familie op informele wijze op zoek naar een oplossing.

Leidt het niet tot een bevredigend resultaat, dan kunt u zich wenden tot de Cliëntvertrouwenspersoon. Deze onafhankelijke persoon luistert naar u en bemiddelt om tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan de Cliëntvertrouwenspersoon adviseren de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie.

De Cliëntvertrouwenspersoon van LuciVer is Karen van Kordelaar. Zij is te bereiken op  06 – 109 52 533

Voor een klacht die verband houdt met de Wet zorg en dwang is een aparte klachtenregeling, lees verder op …

LuciVer is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.