Algemene voorwaarden

Als u zorg via LuciVer ontvangt, wordt een leveringsovereenkomst afgesloten.

Op de pagina publicaties vindt u onze algemene voorwaarden.

Actiz heeft de tweezijdige algemene voorwaarden 2018 geactualiseerd. De actualisatie en wijziging van de tweezijdige algemene voorwaarden is tot stand gekomen tussen ActiZ en Zorgthuisnl in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad (SER). De nieuwe voorwaarden zijn per 1 januari 2022 van toepassing op de bestaande en nieuwe zorgovereenkomsten met cliënten. Daarmee komen de oude voorwaarden te vervallen per 1 januari a.s.

Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen.