Missie en visie

Het is voor LuciVer vanzelfsprekend om goede, warme en professionele zorg- en dienstverlening te leveren. Daarvoor zetten wij een stap extra en kijken we eerst en vooral naar de behoefte van onze cliënten. Kunnen leven op een manier die voor onze cliënten prettig en zinvol is, is daarbij het belangrijkste. Eigen regie behouden en (daar waar nodig is met behulp van onze medewerkers), Leefplezier; daar draait het om.

LuciVer heeft zich ontwikkeld zich tot een eigentijdse en open zorgorganisatie waaronder zorg in onze mooie nieuwbouw La Verna. Het bieden van oprechte aandacht en respectvolle zorg komt hier goed tot zijn recht en dat vinden we belangrijk. Ieder mens is uniek. Door te luisteren kunnen wij dit op waarde schatten. Zo wordt iedereen gezien en gehoord. Bij LuciVer doen we het samen; zo goed mogelijk.