Financiering en tarieven

Financiering van onze verpleeghuiszorg zorg  geschiedt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). U betaalt daarvoor een eigen bijdrage.

Indicatie

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) financiert de complexe langdurige zorg. Hiervoor is een indicatie nodig, waarin de zorg wordt beschreven. De indicatie voor de WLZ kan aangevraagd worden bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).

Mogelijk is een eigen bijdrage van toepassing, die afhankelijk is van uw inkomen, huishouden en indicatie. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.