Financiering en tarieven

Financiering van zorg- en dienstverlening geschiedt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Indicatie

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) financiert de complexe langdurige zorg. Hiervoor is een indicatie nodig, waarin de zorg wordt beschreven. De indicatie voor de WLZ kan aangevraagd worden bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).

Thuiszorg (persoonlijke verzorging en begeleiding) is geregeld in de Zorgverzekeringswet. De indicatie hiervoor wordt gesteld door de verpleegkundigen van LuciVer.

De WMO financiert de huishoudelijke hulp en ondersteuning bij behoud van zelfredzaamheid. Hiervoor heeft u een indicatie nodig, waarin de hulp en de omvang van de hulp wordt beschreven. Deze kan aangevraagd worden bij de gemeente.

Mogelijk is een eigen bijdrage van toepassing, die afhankelijk is van uw inkomen, huishouden en indicatie. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.

Persoonsgebonden budget of geen indicatie

Heeft u een indicatie, dan kunt u in veel gevallen kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Kiest u voor het laatste, of heeft u geen indicatie, dan gelden bij LuciVer voor de zorg -en dienstverlening de volgende tarieven. Ook kunt u gebruik maken van aanvullende services en diensten zoals onder meer de maaltijdverstrekking. De tarieven hiervoor zijn opgenomen in onderstaande tabel (peildatum 1/1/2022).

Het RSIN/fiscaal nummer van LuciVer is: 49.63.702

Zorg en dienstverlening per tarief
Schoonmaakkosten/ HV prive/facilitair uur € 35,75
Abonnement TV La Verna dient de bewoner zelf te regelen, rechtstreeks met de leverancier
Administratiekosten + aanmaningskosten maand € 10,00
Koffie/thee (automaat) keer € 1,50