Financiering en tarieven

Financiering van zorg- en dienstverlening geschiedt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Indicatie

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) financiert de complexe langdurige zorg. Ook hiervoor is een indicatie nodig, waarin de zorg wordt beschreven. De indicatie voor de WLZ kan aangevraagd worden bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).

Persoonlijke verzorging en begeleiding is geregeld in de Zorgverzekeringswet. De indicatie hiervoor wordt gesteld door de verpleegkundigen van LuciVer.

De WMO financiert de huishoudelijke hulp, tijdelijke opvang, vervoer, dagbegeleiding en ondersteuning bij behoud van zelfredzaamheid. Hiervoor heeft u een indicatie nodig, waarin de hulp en de omvang van de hulp wordt beschreven. Deze kan aangevraagd worden bij de gemeente.

Mogelijk is een eigen bijdrage van toepassing, die afhankelijk is van uw inkomen, huishouden en indicatie. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.

Persoonsgebonden budget of geen indicatie

Heeft u een indicatie, dan kunt u in veel gevallen kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Kiest u voor het laatste, of heeft u geen indicatie, dan gelden bij LuciVer voor de zorg -en dienstverlening de volgende tarieven. Ook kunt u gebruik maken van aanvullende services en diensten zoals onder meer de maaltijdverstrekking, welzijnsactiviteiten en deelname aan liturgie. De tarieven hiervoor zijn opgenomen in onderstaande tabel (peildatum 1/1/2021).

 

Zorg en dienstverlening Tarief
Persoonlijke verzorging €  55,70 per uur
Verpleging €  72,00 per uur
Begeleiding €  62,00 per uur
Dagbesteding €  39,85 per dagdeel
Hulp bij huishouding €  34,35 per uur
Abonnement personenopvolging thuiszorg €  16,00 per maand
TV abonnement UPC (m.u.v. Rivo Torto) €  14,40 per maand
Abonnement Gymnastiek €  65,75 Per jaar
Knipkaart Welzijnsactiviteiten €  33,85 per stuk
Abonnement bibliotheek €    6,65 per jaar
Warme maaltijd €  10,75 per keer
Broodmaaltijd €    4,30 per keer
Eten en ontmoeten €    8,25 per keer
Deelname aan liturgische bijeenkomsten €  15,00 per kwartaal
Gesprek met geestelijk verzorger €  59,50 per uur
Ophalen en terugbrengen wasgoed (Portiuncula) €  17,75 per maand
Logeerarrangement Rivo Torto €  52,70 per dag
Logeerarrangement Rivo Torto (weekend/feestdagen) €  86,45 per dag

Het RSIN / fiscaal nummer van LuciVer is: 49.63.702