Onze geschiedenis

De eigentijdse zorglocaties van LuciVer kennen een rijk verleden. Al sinds het eind van de 19e eeuw zijn de locaties verbonden met Alverna. In die periode bouwden de minderbroeders Franciscanen aan de Graafseweg een klooster. Zij noemden dit klooster Alverna, genoemd naar La Verna, een berg in het Italiaanse Toscane waar de heilige Franciscus van Assisi zich terugtrok voor beschouwing en gebed. Rond dit klooster ontstond een buurtschap, dat gaandeweg uitgroeide tot het dorp Alverna, dat vandaag de dag nog altijd verbonden is met onze zorglocaties.

Rond 1930 werd in opdracht van de zusters Franciscanessen een stukje verderop aan de Graafseweg ook een klooster gebouwd. Dit klooster kreeg de naam Portiuncula. Het werd vernoemd naar de kapel bij Assisi waar Franciscus vaak verbleef en is gestorven. Beide kloosters zijn in de loop der tijd vervangen door de nieuwbouw La Verna, Portiuncula en Rivo Torto. Deze laatstgenoemde locatie is vernoemd naar de schuur die als voorlopige verblijfplaats diende voor Franciscus en zijn eerste volgelingen. Deze zorglocaties zijn, evenals voorheen de kloosters, een herkenbaar punt voor de bewoners van Alverna.
In 2003 resulteerde de samenwerking tussen La Verna en Portiuncula in de oprichting van Stichting LuciVer. De naam LuciVer is een samentrekking van Stichting KBO St. Lucia, Portiuncula en La Verna. Voorheen richtte de zorg en het verblijf zich uitsluitend op oudere religieuzen. Nu zetten de medewerkers van LuciVer zich met dezelfde passie, vakkundigheid en respect in voor een bredere groep ouderen, zowel religieuzen als niet-religieuzen.