Vrienden van LuciVer

Een ware steun.

Met de Stichting Vrienden van LuciVer weet LuciVer zichzelf ook verzekerd van een ware steun in de rug. De stichting zet zich in voor de bekostiging van activiteiten die het welzijn van cliënten vergroten. De stichting spant zich in om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Daarmee geven de Vrienden van LuciVer financiële ondersteuning aan activiteiten en voorzieningen die niet bekostigd kunnen worden vanuit het reguliere budget, maar die voor het welzijn van de cliënten van LuciVer van grote betekenis zijn.
Cliënten, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers van LuciVer kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Hoe een aanvraag te doen kunt u vinden op de website van Vrienden van Luciver.