HKZ-certificaat

logo HKZLuciVer is in het bezit van een HKZ-certificaat dat jaarlijks middels een uitvoerige audit opnieuw bekrachtigd wordt.

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is een kwaliteitskeurmerk dat onze cliënten verzekert dat we:

  • de zorg- en dienstverlening binnen LuciVer goed hebben georganiseerd
  • continu werken aan de optimalisering van onze diensten
  • onze cliënten centraal stellen
  • betrouwbare resultaten presenteren
  • continu werken aan optimalisering van onze diensten
  • voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door cliënten, overheid en financiers gesteld worden

Ook in het jaar 2020 is er een HKZ-audit uitgevoerd. Hierbij is geconcludeerd dat de belangrijkste auditdoelstellingen zijn bereikt en het auditplan zonder essentiële wijzigingen is uitgevoerd. Afgezien van enkele non-conformities, is het managementsysteem beoordeeld als effectief en in overeenstemming met de norm(en). Daar waar LuciVer niet voldeed aan de normeis (de non-confirmities) zijn die afwijkingen behandeld en beantwoord. LuciVer blijft daarmee HKZ-gecertificeerd.