Algemene Leveringsvoorwaarden LuciVer BOPZ oktober 2018