Algemene Leveringsvoorwaarden Actiz LuciVer oktober 2018