1896 1043940 Stichting LuciVer – Gewaarmerkte jaarrekening 2022