Bezoekregeling

Binnen LuciVer gaan we de bezoekregeling gefaseerd uitbreiden. Vanzelfsprekend met directe betrokkenheid van de cliëntenraad en de OR en in nauwe afstemming met de GGD Gelderland Zuid.

De versoepeling bezoekregeling zoals die is uitgewerkt voor LuciVer, is getoetst aan de landelijke handreiking. We zetten erop in dat het bezoek kan plaatsvinden op PG Portiuncula en La Verna met ingang van zaterdag 30 mei. Een belangrijke voorwaarden is dat een locatie minimaal 2 weken vrij is van het coronavirus. Oftewel dat het minimaal 2 weken geleden moet zijn dat er bewoners of medewerkers van een afdeling positief getest zijn op het virus. 

De belangrijkste afspraken zijn:

  • Eén vaste bezoeker van de bewoner meldt zich aan voor deze bezoekregeling. De persoonlijk begeleider van een bewoner legt dit vast in het dossier in overleg met u als eerste contactpersoon.
  • Het raambezoek blijft mogelijk voor andere familie/mantelzorgers/naasten.
  • De bezoeker is geheel vrij van klachten.
  • De bezoeker wordt ontvangen door een medewerker van LuciVer die vragen stelt over de gezondheid en de temperatuur meet.
  • De bezoeker draagt zorg voor strikte handhygiëne bij binnenkomst en draagt een mondneusmasker. LuciVer verstrekt deze mondneusmaskers.
  • De bewoner ontvangt het bezoek op zijn/haar appartement. De bezoeker volgt de medewerker via de kortste route naar de kamer van de bewoner. 
  • Na het bezoek doet u het mondneuskapje bij de buitendeur af en past u wederom goede handhygiëne toe bij het verlaten van het gebouw.

De komende dagen werken we per locatie de bezoekregeling op detailniveau nog verder uit, aangezien dit ook per locatie verschillend is. We informeren betrokkenen per afdeling/bouwdeel/locatie hoe zij de afspraak kunnen maken en hoe het bezoek aan hun naasten verder in zijn werk gaat.

Reactie plaatsen