Complementaire zorg, 2e prijs prijsvraag Praag Instituut!

Onze medewerkers Diana Harbers (palliatief verpleegkundige) en Sandra v.d. Molen (kwaliteitsverpleegkundige) hebben een gedeelde 2e prijs gewonnen bij een prijsvraag, uitgeschreven door het Praag Instituut. Zij schreven de een implementatieplan voor complementaire zorg.

Wat is complementaire zorg?
Dit is aanvullende zorg die gegeven wordt naast de reguliere zorg. Complementaire zorg bestaat al eeuwen. Vroeger maakte men al gebruik van de natuur om wonden te helen, lichamelijke problemen met kruiden uit het bos of land op te lossen. Een ieder kent deze tips wel van vroeger van huis uit.
Vanaf de jaren 60 was er een verandering gekomen in de manier van omgaan met zorg/ ziekte, meer de zelfzorg. Niet de dokter bepaalde alleen maar hoe je behandeld werd, er was ook behoefte de eigen rol daarin op te pakken en weer gebruik te maken van wat de mens en natuur ons biedt. Tegenwoordig is het geaccepteerd dat naast de reguliere behandeling bij bepaalde klachten er ook andere behandelingen plaats vinden, zoals bijvoorbeeld een massage , kruiden, gebruik maken van muziek, aromazorg. Een andere leefstijl kan een betere balans in je leven brengen, een betere gezondheid is daarvan de achterliggende gedachte.

Complementaire zorg gaat uit van een holistische( de gehele mens) benadering waarbij de zorg de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften omvat.
Complementaire zorg kan vermindering geven bij klachten zoals pijn, misselijkheid, braken, angst, vermoeidheid en slaapproblemen.
Daarnaast richt complementaire zorg zich vooral op het bevorderen van ontspanning en comfort.
Er worden verschillende methodes gebruikt om complementaire zorg te geven,
Samen met de zorgvrager kan men kijken welke vorm het beste bij hem of haar past.
De mogelijkheden die er zijn, zijn heel divers. LuciVer maakt met name gebruik van massage( met name hand en voet massage), aromazorg, muziek en yogha. Dit om te ondersteunen bij klachten als onrust, pijn, misselijkheid. Ook bijvoorbeeld het gebruik van kruiden is niet onbekend, zoals bijvoorbeeld rooibosthee voor de rust.
De eigen regie daarin nemen of geven past ook bij de huidige tijd en samen proberen kwaliteit van leven te optimaliseren is het meest ideale. Dat is waar we binnen LuciVer naar streven en voor staan.