Nieuwjaarsgroet voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van onze Raad van Toezicht heeft begin januari een nieuwjaarsgroet geschreven voor onze medewerkers.

2021

Beste medewerkers,

Het is de tijd van het jaar om terug te kijken op de tijd die achter ons ligt en vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Daar waar ieder voor zich zijn persoonlijke ervaringen over het bijna voorbije jaar meeneemt is er een ding wat we allemaal meenemen, het corona virus. Hoe anders ziet de wereld er nu uit, vorig jaar was het nog een virusje in China. Het kwam dichterbij toen tijdens een televisie uitzending bekend werd gemaakt dat de eerste besmette patiënt in Nederland was.

Zeker voor iedereen betrokken bij LuciVer was 2020 een zeer ingrijpend en zwaar jaar, een jaar waarin het nauwelijks mogelijk was elkaar fysiek te ontmoeten. Als Raad van Toezicht hebben we veelvuldig contacten gehouden met Tanja Froidbise, soms was er wekelijks contact. We wilden ons laten informeren hoe het ging. We hadden graag bij LuciVer binnen gelopen om te zien hoe het met jullie gaat. Corona verhinderde dat, soms dachten we dat we LuciVer konden bezoeken, dan ineens was er weer een uitbraak.

Van afstand hebben we gehoord hoe zwaar het voor jullie geweest is: de onzekerheid, werkdruk, emoties en het gebrek aan perspectief.

Toch waren er ook hoogtepunten. De inspectie bracht een bezoek en zag hoe jullie bezig waren met de zorg, een compliment. Rondom La Verna wordt nu echt zichtbaar dat er stappen worden gezet naar een nieuw verpleeghuis. Nu nog even door de bagger en bouw, straks een mooi nieuw gebouw.

Namens de Raad van Toezicht dank ik jullie voor alle inspanningen dit jaar. Laten we hopen dat we in 2021 weer terug kunnen naar een enigszins normale situatie.

 

Met vriendelijke groet,

Gerben Welling
Voorzitter raad van toezicht