Nieuwbouw La Verna!

Onze bestuurder Tanja Froidbise heeft dinsdag 14 mei, samen met de projectleider van Talis, de herziene plannen voor La Verna gepresenteerd aan de medewerkers van LuciVer en aan de bewoners van LuciVer en hun contactpersonen. De maquette van de plannen had veel bekijks en er was volop ruimte voor vragen.

Maquette van nieuwbouw La Verna

Nieuwbouw La Verna

We gaan La Verna opnieuw op hetzelfde terrein bouwen, maar dan aangepast aan de huidige tijd en behoeften van onze bewoners. Portiuncula blijft ongewijzigd. Onze bewoners van de PG-afdelingen van Portiuncula verhuizen bij de tweede oplevering naar het nieuwe La Verna. Ook Driestroom huurt een deel van de appartementen. Dit biedt ruimte voor een samenwerking tussen LuciVer en Driestroom. Het is niet de bedoeling dat er cliënten uitgewisseld worden.