Nieuw lid Raad van Toezicht

José Geertsema is sinds 1 juni 2021 lid van de Raad van Toezicht van LuciVer, op voordracht van de cliëntenraad. Zij volgt Anne Stael op, die 6 jaar betrokken en gepassioneerd deel uitmaakte van de Raad van Toezicht. José Geertsema vormt samen met Madeleine Kievits de commissie Kwaliteit en Veiligheid, een van de adviescommissies binnen de Raad van Toezicht. Wij heten haar van harte welkom, en zij stelt zich hieronder aan u voor.

De toekomst van zorg

José Geertsema

José Geertsema

Met veel plezier heb ik de benoeming als lid Raad van Toezicht LuciVer aanvaard. De toekomst van zorg raakt mij. Hoe kunnen we samen verantwoordelijkheid nemen en samen zorgen voor de ouderen? Wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen we niet alleen vandaag maar ook in de komende jaren goede zorg en welzijn bieden?

Als toezichthouder heb je verschillende rollen, waar ik veel plezier in heb. Naast werkgever van de bestuurder, de controleur, ook klankbord en geweten. Daarmee is toezichthouden voor mij een vakkundig samenspel tussen afstand en nabijheid. Dat deze zetel binnen de Raad op voordracht van de cliëntenraad is ervaar ik als een eervolle positie. Goede zorg voor mensen in de regio en leefplezier voor bewoners, waar medewerkers met voldoening samen werken.

In mijn werk voor de ouderenzorg sinds 2018 ervaar ik het van betekenis dat ouderen kunnen leven zoals ze willen leven. Keuzes kunnen maken voor leven, welzijn en zorg. En als de keuzes niet meer zelf gemaakt kunnen worden dat er aandacht voor iemand is en zorg in wat nodig is.