Militaire ondersteuning voor LuciVer

LuciVer krijgt de komende twee weken coronahulp van militairen. Met deze ondersteuning is de basiszorg bij LuciVer geborgd. Bestuurder Tanja Froidbise: “Onze bewoners krijgen zo de hulp die ze nodig hebben en ons personeel krijgt lucht.”

Hulp Defensie

Ondanks alle preventieve maatregelen zijn er coronabesmettingen onder de bewoners. Ook zijn er zorgmedewerkers in quarantaine of ziek thuis met coronaklachten. Tanja Froidbise: “Onze basiszorg, zoals eten geven en mensen uit bed halen, kwam hierdoor in gevaar. Vandaar ons beroep op Defensie.”

Extra handen aan bed én infectie-expertise
De militairen leveren extra handen aan bed én expertise op het gebied van infectiepreventie. De verwachting is dat het aantal besmettingen in de zorginstelling nu snel terugloopt.

Duidelijkheid en perspectief
Na een eerste inventarisatie is er gezamenlijk een plan opgesteld om het risico op verdere besmettingen zoveel mogelijk te beperken en duidelijkheid en perspectief te bieden aan zowel bewoners als medewerkers. Dit plan wordt de komende dagen uitgewerkt en uitgevoerd.