LuciVer draagt Thuiszorg en Huishoudelijke Verzorging over aan Interzorg

Na akkoord van OR, CR en RvT is de overname van de extramurale zorg van LuciVer door Interzorg gerealiseerd. Op donderdag 28 maart heeft LuciVer een mooi verzorgd afscheid aangeboden aan de medewerkers WMO en wijkverpleging als dank voor hun inzet voor de zorg voor onze cliënten. Eerder waren er bijeenkomsten georganiseerd door Interzorg om alle medewerkers welkom te heten en informatie te geven. Vrijdag de 29e maart hebben beide bestuurders de overeenkomst ondertekend. Per 1 april zijn de medewerkers in dienst bij Interzorg en is daarmee deze belangrijke zorg voor cliënten goed ondergebracht bij Interzorg.

LuciVer zal zich vanaf 1 April 2024 uitsluitend nog richten op verpleeghuiszorg dat vanuit ons prachtige nieuwe gebouw La Verna wordt geboden.