Het geheim van LuciVer

We zijn volop bezig met de voorbereidingen van de nieuwbouw. Tijdens het rondje over het terrein van LuciVer kwamen wij tussen alle struiken en bomen een vreemd gebouwtje tegen.

Gebouwtje op terrein La Verna

Na de struiken te hebben verwijderd kwamen wij bij de ingang van dit gebouwtje. Helaas had niemand een sleutel. Omdat wij geen toegang kregen kwamen de tongen al snel los.  Wat heeft zich afgespeeld in dit kleine gebouwtje. Was het misschien een kolenhok of een aardappelopslag. Neen het kon weleens een ondergrondse toegang zijn naar het oude klooster.  Neen het was een schuilplaats van Russische soldaten uit de tweede wereld oorlog. Dan komt het moment dat we het echt willen weten. Een medewerker van Talis komt met grof materiaal om de deur te openen. Dit laatste bleek nog moeilijker dan we dachten. Kwaliteit uit vervlogen jaren.  Na enig slijpwerk werd over gegaan naar het wat brutere werk. Ik denk dat de spanning te hoog opgelopen was en het geduld een beetje opraakte. De deur werd met rake trappen geopend. Het geheim van LuciVer werd openbaar. Maar dit geheim was niet wat wij verwacht hadden.

De ontknoping:  In het geheime gebouwtje bevindt zich een oude beregening installatie.