Cliënttevredenheid

Om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren wil LuciVer de mening en ervaringen van haar cliënten weten over de geleverde zorg en dienstverlening. Voor dit onderzoek hebben we bureau FACIT gevraagd.

Clientenenq

Om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren wil LuciVer de mening en ervaringen van haar cliënten weten over de geleverde zorg en dienstverlening. Voor dit onderzoek hebben we bureau FACIT gevraagd.

Een geselecteerde groep thuiszorgcliënten en alle eerste contactpersonen van bewoners van de PG-afdelingen zullen in de week na Pinksteren een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Zij ontvangen een vragenlijst over de ervaringen met onze zorginstelling en onze zorgverleners. Tevens komt een aantal onderwerpen aan bod zoals informatie, communicatie, deskundigheid, wonen en activiteiten.

Voor de bewoners van afdeling somatiek komt begin juli een interviewteam naar LuciVer toe om in een vraaggesprek uw mening over de kwaliteit van de zorg te horen.

De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd verwerkt in de uitkomsten. We hopen op uw medewerking om zo de kwaliteit van LuciVer verder te verbeteren!

Voor vragen: Sandra van der Molen, sandravandermolen@luciver.nl