Tijdelijk verblijf

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor u het thuis tijdelijk niet meer alleen redt. Bijvoorbeeld wanneer u na een ziekenhuisopname moet herstellen of wanneer uw mantelzorger(s) of partner met vakantie of afwezig is. Wij kunnen deze situaties voor u opvangen en ervoor zorgen dat u hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt. Bij LuciVer hebben we de mogelijkheid tot tijdelijk verblijf. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de zorgbemiddelaar.