Contact

Onze organisatie is met de verhuizing naar ons nieuwe gebouw La Verna overgestapt op decentrale bereikbaarheid. Dit betekent dat u nu alle afdelingen alleen nog rechtstreeks kunt bereiken of mailen zonder tussenkomst van een centraal telefoonnummer of email adres.  Op deze pagina vindt u alle contactgegevens van de verschillende afdelingen van Stichting LuciVer

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens

Stichting LuciVer
Leemweg 134
6603 AM  Wijchen

 

Wilt u contact opnemen met onze afdelingen, zie hier de telefoonlijst

Telefoonnummers en mailadressen afdelingen

Factuurgegevens

facturen@luciver.nl

Zorgteams in La Verna

Afdelingsnaam

Te bereiken op

Mailadressen

Leemweg 134 A011 De Molen (Bgg bouwdeel A) 0246485050 molen@luciver.nl
Leemweg 134 B011 Het Laantje (Bgg bouwdeel B) 0246485051 laantje@luciver.nl
Leemweg 134 A111 Het Ven (1e verd. bouwdeel A) 0246485052 ven@luciver.nl
Leemweg 134 B111 De Hei (1e verd. bouwdeel B) 0246485053 hei@luciver.nl
Leemweg 134 A211 Het Kasteel (2e verd. bouwdeel A) 0246485054 kasteel@luciver.nl
Leemweg 134 B211 Het Torentje (2e verd. bouwdeel B) 0246485055 torentje@luciver.nl
Nachtdienst La Verna 0246485066 nachtdienstlaverna@luciver.nl
Welzijn 0246485049 welzijn@luciver.nl

Zorgteam Portiuncula

PG Portiuncula 0246485072 postpgportiuncula@luciver.nl 
Nachtdienst Portiuncula 0246485072

Zorg overig

Zorgbemiddeling  

0246485085

 

zorgbemiddeling@luciver.nl
Zorgbemiddelaars Bregje van Stippent en Bianca Janssen zijn maandag t/m vrijdag van 09.00-15.00 uur telefonisch bereikbaar

 

Geestelijk verzorging 0246485025
Team Thuiszorg 0242120581 thuiszorg@luciver.nl
Wijkverpleegkundige 0242120582
Dagverantwoordelijke 0242120583
Verpleegkundige achterwacht 0242120584
WMO 0246485003 wmo@luciver.nl

Ondersteunende diensten

Technische dienst 0246485009 technischedienst@luciver.nl
Roosterplanning 0246485023 roosters@luciver.nl
HR 0246485059 hr@luciver.nl
Opleidingen 0246485074 opleidingen@luciver.nl
Vrijwilligers 0246485028 coordinatorvrijwilligers@luciver.nl
Facilitair & inkoop 0246485078 inkoop@luciver.nl
Directiesecretariaat 0246485002 directiesecretariaat@luciver.nl

Overige gremia

Ondernemingsraad OR@luciver.nl
Cliëntenraad CR@Luciver.nl
Vrienden van LuciVer vrienden@luciver.nl

Komt u op bezoek bij onze collega’s van de ondersteunende diensten?

De medewerkers van de ondersteunende diensten zijn ‘gehuisvest’ in ‘De Bierbrouwerij’. Wilt u een bezoek brengen aan een collega op kantoor, dan vragen wij u om op ons terrein de borden ‘Kantoren ‘ te volgen. Wij ontvangen u graag.

De meeste collega’s zijn bereikbaar via de ingang bij de trap.

Ben je op zoek naar onze HR afdeling, dan kun je de grote witte voordeur nemen.