Bezoekregeling LuciVer

Minister de Jonge heeft op 19 mei tijdens de persconferentie aangegeven dat op basis van de eerste ervaringen met de bezoekregeling verpleeghuizen deze bezoekregeling kunnen uitbreiden. Dit onder de voorwaarde dat de deelnemende instelling voldoet aan alle eisen in de handreiking die door betrokken veldpartijen is opgesteld. Dat is natuurlijk heel goed nieuws, want daar wachten veel familieleden met smart op. Voor de locaties van LuciVer is dit mogelijk vanaf zaterdag 30 mei.

Binnen LuciVer gaan we de bezoekregeling gefaseerd uitbreiden. Vanzelfsprekend met directe betrokkenheid van de cliëntenraad en de OR en in nauwe afstemming met de GGD Gelderland Zuid.

De versoepeling bezoekregeling zoals die is uitgewerkt voor LuciVer, is getoetst aan de landelijke handreiking. Een belangrijke voorwaarden is dat een locatie minimaal 2 weken vrij is van het coronavirus. Oftewel dat het minimaal 2 weken geleden moet zijn dat er bewoners of medewerkers van een afdeling positief getest zijn op het virus.

Vanaf 18 juni is LuciVer in fase 2.

De belangrijkste afspraken zijn:

 • De bewoners mogen 2 keer per week een bezoeker ontvangen.
 • Dit bezoek is een van de (maximaal) vier mensen die door de bewoner of de eerste contactpersoon zijn aangegeven.
 • Bezoek kan zeven dagen in de week plaatsvinden, tussen 10.00 en 11.30 en tussen 13.30 en 17.00 uur.
 • Het bezoek duurt een maximaal een uur.
 • Het bezoek vindt plaats op het eigen appartement.
 • De bezoeker kan alleen komen als hij/zij geen klachten heeft.
 • Bezoek komt niet zelf naar binnen, maar wacht bij de deur.
 • Bij binnenkomst checkt een medewerker of de bezoeker naar binnen mag (geen klachten, geen koorts) en overhandigd een mondkapje.
 • De medewerker begeleidt de bezoeker naar het appartement van de bewoner.
 • De bezoeker heeft geen contact met andere bewoners of personeel.
 • Na afloop loopt het bezoek via de kortste route naar de uitgang.
 • Ook bij dit bezoek geldt de regel van 1,5 meter afstand. Wel snappen we dat er bij een begroeting er kort fysiek contact kan zijn.

Wandeling
We zijn ook blij dat onze tuin weer open is! Vanaf 18 juni is het daarom ook mogelijk om tijdens het bezoek een wandeling te maken met uw naaste. Er zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld voor deze wandeling:

 • De bezoeker en de bewoner houden gedurende deze wandeling, zowel binnen als buiten, zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot elkaar en tot anderen en dragen beiden een mondkapje. Bij de receptie kan het mondkapje voor de bewoner worden gehaald.
 • Tijdens de wandeling worden drukke plekken vermeden en geen gebouwen/ruimtes bezocht (bijv. winkels/restaurants).
 • Indien nodig begeleidt de bezoeker de bewoner weer naar het appartement, via de kortste route.
 • Het totale bezoek, inclusief wandeling duurt maximaal een uur.