Verdrietig bericht (2)

Ondanks grondige voorbereiding en ook nadat alles getest was, blijken er in de praktijk altijd startproblemen op te treden.
Naar aanleiding van het tragische ongeval vorige week, is met de betrokken familie en de congregatie overleg geweest.
Er is divers onderzoek ingezet en zijn diverse extra maatregelen getroffen om veilig zorg te blijven leveren. De inspectie is op de hoogte gebracht. De technische oorzaak die het mogelijk maakte dat de deur open kon, is gevonden en gelijk verholpen. Gedurende de eerste week is de extra inzet van personeel voortgezet, om alle startproblemen van het nieuwe gebouw op te vangen. Door een lekkage en kortsluiting zijn er tijdelijk nog enkele problemen geweest, waarvoor we in het weekend extra inzet hebben gevraagd en gekregen om de veiligheid te garanderen. Onze indruk is nu dat deze problemen zijn opgepakt en de situatie voor iedereen werkbaar is.
We realiseren ons dat een verhuizing voor bewoners heel ingrijpend is. Ook al is de nieuwe voorziening een grote vooruitgang, voor mensen van een hoge leeftijd is een verhuizing heel zwaar en vergt het veel van hen om te wennen. Mogelijk dat de plaatsing voor een enkeling onvoldoende goed uitwerkt. In die situatie wordt met de bewoner en de familie overlegd over alternatieve oplossingen. Anderzijds is de indruk dat de meeste bewoners goed slapen in de nieuwe omgeving, overdag genieten van de mooie huiskamers en appartementen, en dat het koken in de huiskamer leidt tot extra eetlust. We zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe gebouw een goede basis vormt voor goede zorg en een fijn woonklimaat. Natuurlijk staan we open voor suggesties om de mogelijkheden voor verdere verbetering maximaal te benutten.
Tanja Froidbise en Rob van Dam
Raad van Bestuur LuciVer